Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu https://dzidaprodukt.pl/ (dalej jako: „Portal”) i ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, które to przetwarzamy zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”). 

 

§1 Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest firma „Dzida – Jazgar”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Główna 122, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6381629613, o nadanym numerze KRS: 0000182429.  

 

§2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych: 

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych w Portalu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności, a także preferencji użytkowników Portalu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

 

§3 Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. usługodawcom, agencjom marketingowym, rekrutacyjnym, a także innym administratorom (w uzasadnionych przypadkach).

 2. Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z naszych partnerów mogą być zlokalizowani poza EOG. W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG, weryfikujemy, czy partnerzy zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Gwarancje takie wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych Komisji (UE). Macie Państwo prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli  kopie takich standardowych klauzul umownych.

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem,
  w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 2. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujący czas:
  a) jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy i do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;
  b) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

 

§5 Przysługujące Państwu prawa

 1. Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

 2. Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 3. Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:
  a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  b) cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  c) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 4. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane,
  o ile istnieje taka możliwość techniczna.

 5. Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:
  a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 6. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

 7. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

§6 Kontakt i skargi

 1. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw lub mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: […], lub pocztą tradycyjną na adres: […].

 2. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§7 Zmiany w Polityce Prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka Prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

 

§8 Cookies

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, by dostosować Portal do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszego Portalu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies nie zawierają danych osobowych. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których Państwo korzystacie i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Państwa preferencji.

 2. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Państwa ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie musicie Państwo każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli, zatem, nie korzystacie z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Państwa jako nowego użytkownika.

 3. Możecie Państwo zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Możecie usunąć wszystkie cookies zapisane na Państwa urządzeniu, a większość
  z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Należy mieć
  na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. O tym, jak zarządzać cookies, dowiecie się Państwo
  w ustawieniach swojej przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.